GOTOWE FORMULARZE URZĘDOWE

Poniżej znajdą państwo gotowe formularze które należy wydrukować i wypełnić a następnie złożyć u osób zajmujących się daną sprawą

 

 

 

 FORMULARZ  URZĘDNIK
 

 

 

Informacja o udzielaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

      O wydanie zezwolenia na zajęcie

pasa drogowego w celu prowadzenia

robót w pasie drogowym drogi gminnej (.doc/ .pdf)

nr wew 39

      O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego w celu umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego (.doc/ .pdf)

      O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (.doc/ .pdf)

      O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego w celu budowy zjazdu ( .doc/ .pdf)

      O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego w celu ustawienia reklamy (.doc/ .pdf)

      O zezwolenie na lokalizację lub

przebudowę zjazdu z drogi gminnej (.doc/ .pdf)

Urząd Stanu Cywilnego

     Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (.pdf)

Sylwia Sokólska

nr wew 35
usc@gminazawady.pl

     Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego sporządzonego za granicą (.pdf)
      Podanie o wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym (.pdf)
ŚWIADCZENIA RODZINNE wersja internetowa załącznik nr 1A

załącznik nr 1B

załącznik nr 1C

załącznik nr 1D

załącznik nr 1E 

załącznik nr 1F

załącznik nr 5 (oświadczenie) 

załącznik nr 6 (oświadczenie) 

załącznik nr 7A (oświadczenie)

załącznik nr 7B (oświadczenie) 

załącznik nr 8 (oświadczenie)

załącznik nr 9 (oświadczenie)

gops@gminazawady.pl

Wiesława Dąbrowska

nr wew 43, 40

Wniosek o wydanie warunków zabudowy​ załącznik nr 1 Andrzej Gałecki
Wniosek o Opróżniania zbiorników bezodpływowych załącznik nr 1

O uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej .doc/ .pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .pdf

Andrzej Targoński
nr wew 36
a.targonski@gminazawady.pl