GOTOWE FORMULARZE URZĘDOWE

Poniżej znajdą państwo gotowe formularze które należy wydrukować i wypełnić a następnie złożyć u osób zajmujących się daną sprawą

 

 

 FORMULARZ  URZĘDNIK
 

 

 

Informacja o udzielaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

      O wydanie zezwolenia na zajęcie

pasa drogowego w celu prowadzenia

robót w pasie drogowym drogi gminnej (.doc/ .pdf)

 Jarosław Wądołowski

nr wew 39
j.wadolowski@gminazawady.pl

      O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego w celu umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego (.doc/ .pdf)

      O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (.doc/ .pdf)

      O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego w celu budowy zjazdu ( .doc/ .pdf)

      O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego w celu ustawienia reklamy (.doc/ .pdf)

      O zezwolenie na lokalizację lub

przebudowę zjazdu z drogi gminnej (.doc/ .pdf)

     O uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

od strony drogi gminnej (.doc/ .pdf)

Urząd Stanu Cywilnego

     Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (.pdf)

 Grażyna Wądołowska

nr wew 35
usc@gminazawady.pl

     Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego sporządzonego za granicą (.pdf)
      Podanie o wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym (.pdf)
ŚWIADCZENIA RODZINNE wersja internetowa załącznik nr 1A

załącznik nr 1B

załącznik nr 1C

załącznik nr 1D

załącznik nr 1E 

załącznik nr 1F

załącznik nr 5 (oświadczenie) 

załącznik nr 6 (oświadczenie) 

załącznik nr 7A (oświadczenie)

załącznik nr 7B (oświadczenie) 

załącznik nr 8 (oświadczenie)

załącznik nr 9 (oświadczenie)

 Anna Trypuć

gops@gminazawady.pl

Wiesława Dąbrowska

nr wew 43, 40

Wniosek o wydanie warunków zabudowy​ załącznik nr 1 Andrzej Gałecki