Mała Retencja

„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”     Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń.   Projekt […]

elektroniczny Urząd Skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do działań informacyjnych które obecnie prowadzimy i które dotyczą usług Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz e- Urzędu Skarbowego. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w naszym kraju zależy nam, aby informacje dotyczące wyżej wymienionych usług […]

Posterunek Policji w Tykocinie informuje

Posterunek Policji w Tykocinie informuje, iż na terenie Gminy Zawady na trasie pomiędzy miejscowościami Stare Chlebiotki- Nowe Chlebiotki- Wieczorki wdrożony został Plan Priorytetowy, który zakłada, iż w porze wieczorowo-nocnej we wszystkie dni tygodnia piesi oraz rowerzyści poza obszarem zabudowanym mają obowiązek używania w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. Nie stosowanie się […]

informacja

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zawady OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na zbycie praw własności nieruchomości

Spis Powszechny

To jest osadzony dokument pakietu Microsoft Office obsługiwany przez aplikację Office. Liczymy się dla Polski