informacja

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawady         W związku z rozprzestrzenianiem się Koronowirusa, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców oraz pracowników urzędu, proszę o załatwianie spraw w formie elektronicznej sekretariat@gminazawady.pl lub telefonicznie 85 714 00 28. Wiele spraw można załatwić bez osobistych wizyt w urzędzie.        Apeluję również do rodziców dzieci, które mają czas wolny od […]

koronawirus

KORONAWIRUS

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przesyła w załączeniu plakaty dot. koronawirusa.

ODPADY

KONKURS SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Regulamin konkursu na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych: 1. Cel konkursu: 1. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez: 2. Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji; 3. Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych; 4. Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania […]

PIT za 2019

ROZLICZ PIT z URZĘDEM GMINY ZAWADY

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w gminie Zawady w gminie Zawady

Fotowoltaika

Dofinansowanie

Informacja – przewidywany grant na fotowoltaika i/lub kolektory słoneczne Gmina Zawady zamierza przygotować wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem […]

OSY

Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zawady

     Zakończone zostały prace przy budowie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Konopkach – Pokrzywnicy, Strękowej Górze, Rudnikach, Starym Grabowie oraz siłowni zewnętrznej w Zawadach. Tego typu miejsca do zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu są bardzo potrzebne, zwłaszcza na terenach wiejskich, na których z reguły nie ma innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. […]

folia

USUWANIE FOLII …

USUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Wójt Gminy Zawady informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu […]

MOST

Otwarcie Mostu

Otwarcie nowego mostu w Łasi-Toczyłowo. W piątek, 8 listopada 2019 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego mostu w miejscowości Łaś-Toczyłowo na rzece Narew. Licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Łaś-Toczyłowo, Zajk i okolicznych miejscowości, powitał Krzysztof Wądołowski – Wójt Gminy Zawady. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzeniu inwestycji do realizacji. W uroczystym otwarciu mostu wzięło udział […]