RADA GMINY

W skład VIII kadencji Rady Gminy Zawady wchodzą:

-Adam Wilczewski
-Agata Żebrowska
-Elżbieta Bielska
-Grzegorz Kulikowski
-Grzegorz Zajkowski
-Ireneusz Czarnowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy)
-Janusz Konopka
-Kazimierz Grabowski
-Mateusz Zalewski
-Michał Grabowski
-Michał Zajkowski
-Paweł Kulesza
-Tadeusz Grabowski
-Targoński Dariusz (Przewodniczący Rady Gminy)
-Wacław Zambrzycki