Gmina Zawady zrealizowała projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105585B Nowe Krzewo - Stare Krzewo" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim nr 87G/RFRD/2022 w dniu 28.11.2022 r.

Droga objęta projektem w momencie jego rozpoczęcia posiada jezdnię żwirowo - piaskową z licznymi nierównościami. Stanowi ona ciąg komunikacyjny łączący dwie miejscowości Nowe Krzewo – Stare Krzewo. W ramach projektu wykonano jezdnię asfaltową na długości 845 mb. Całkowita wartość zadania wynosi: 694 289,44 zł, z tego wysokość dofinansowania wynosi: 252 791,79 zł.

Flag of Poland godlo