Spis treści

ZASIŁEK RODZINNY        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach informuje, iż w terminie do dnia 15 września 2014r. należy dostarczyć do  OPS w Zawadach zaświadczenie potwierdzające fakt rozpoczęcia, kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 jak również dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w internacie dzieci. Niedopełnienie tego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162 Kpa spowoduje wygaśnięcie prawa do świadczeń rodzinnych. DOKUMENTY