WŁADZE GMINY

Wójt Gminy 
Krzysztof Wądołowski 
tel. +48 85 7140028  
e-mail: k.wadolowski@gminazawady.pl 

Sekretarz
Tomasz Andruszkiewicz
tel. +48 85 7140028  
e-mail: t.andruszkiewicz@gminazawady.pl 

Skarbnik 
Justyna Wilczyńska
tel. +48 85 7140028 
 e-mail: j.wilczynska@gminazawady.pl 

Rada Gminy 
Dariusz Targoński - przewodniczący
tel. +48 85 7140028 
Ireneusz Czarnowski - w-ce przewodniczący