WYDZIAŁY I REFERATY

Pracownicy, numery wewnętrzne, poczta elektroniczna:

tel: 48-85-714-00-28
 tel: 48-85-714-01-16 
Sekretariat

Kulesza Milena

wew 30
sekretariat@gminazawady.pl

Zwrot Podatku Akcyzowego

Karolina Dąbrowska

wew 44
k.dabrowska@gminazawady.pl

Fax Urzędu wew 31
Wójt
Krzysztof Wądołowski

wew 41
k.wadolowski@gminazawady.pl

Sekretarz
Tomasz Andruszkiewicz
wew 37
t.andruszkiewicz@gminazawady.pl
Skarbnik
Justyna Wilczyńska
wew 38
j.wilczynska@gminazawady.pl
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
Sylwia Sokólska
wew 35
usc@gminazawady.pl
Księgowość Budżetowa
Sylwia Bagińska
Justyna Surmacewicz
wew 45
Księgowość Podatków i Opłat
Halina Zajkowska
wew 44
h.zajkowska@gminazawady.pl
Księgowość Jednostek Podległych
Wiesława Zajkowska
w.zajkowska@gminazawady.pl
Wymiar Podatków
Wiesława Sakowicz
wew 33
w.sakowicz@gminazawady.pl
Obsługa Rady Gminy, Obrona Cywilna
Piotr Grabowski
wew 46
p.grabowski@gminazawady.pl
Zarządzanie Drogami, Publiczny Transport Zbiorowy, Zaopatrzenie w Wodę, Zamówienia Publiczne, Inwestycje wew 39
Środowisko/ IOD
Paweł Wilczewski
wew 50
p.wilczewski@gminazawady.pl
Doradca PODR o/p w Białymstoku
Lenczewski Wojciech
BIBLIOTEKA
poniedziałek
9.00-15.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
Weronika Maleszewska p.o. kierownika
wew 43
gops@gminazawady.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Aneta Kardasz
PRACOWNIK SOCJALNY
Wiesława Dąbrowska
 wew 40
Ośrodek Pomocy Społecznej FAX   wew 49
Biblioteka
Iwona Wądołowska – Dyrektor
wew 48
biblioteka@gminazawady.pl
W przypadku problemów z identyfikacją wydziału prosimy kontaktować się z sekretariatem.