budowa drogiPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAŚ TOCZYŁOWO

     Od czerwca 2018 r. trwają prace remontowe w związku z zadaniem inwestycyjnym  „przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo”.
     Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Powiatem Białostockim. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 220 000,00 zł, z czego:
- 1 110 000,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Gminy Zawady /50% wartości zadania/
- 1 110 000,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Powiatu Białostockiego /50% wartości zadania/.
     Wójt Gminy Zawady podczas przekazania placu budowy podkreślił jak ważne dla władz samorządowych jest realizowanie inwestycji w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności zwłaszcza w zakresie infrastruktury drogowej.
     Głównym celem inwestycji jest poprawa szlaku komunikacyjnego w miejscowości Łaś Toczyłowo. Prace polegały na:
- wymianie uciążliwej nawierzchni brukowej na nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 800 metrów.
- wykonaniu jednostronnego chodnika przez miejscowość.
     Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 15 września2018 r.

ZDJĘCIA