herbSzanowni Mieszkańcy Gminy Zawady.
      Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Zawady, którzy wzięli udział w wyborach w dniu 21 października 2018 r. Szczególne podziękowania kieruję do tych wyborców, którzy oddali swój głos na mnie oraz mój komitet. Dzięki Wam zaszczytną funkcję wójta gminy Zawady będę sprawował po raz trzeci. Dziękuję żonie, rodzinie, kandydatom na radnych oraz osobom, które w czasie kampanii mnie wspierały. Dziękuję za Wasze zaufanie, wskazówki, rozmowy, uwagi i wsparcie, jakie od Was otrzymałem. Bogatszy o doświadczenie nabyte w poprzednich latach będę starał się przez najbliższe 5 lat ciężko pracować na rzecz rozwoju naszej gminy. Jestem gotowy współpracować z każdym, komu na sercu leży dobro mieszkańców. Raz jeszcze dziękuję wszystkim radnym, z którymi dane było mi współpracować oraz gratuluję tym, którzy zdobyli mandat do Rady na kolejną VIII kadencję. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem możemy zdziałać wiele dobrego na rzecz naszej małej społeczności.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Wądołowski