1. "Przebudowa drogi gminnej Nowe Chlebiotki - Nowe Grabowo"

Długość drogi 2,300 km, szerokość 5m

Całkowita wartość inwestycji : 2 594 128,52 zł brutto

na jej realizację Gmina Zawady uzyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Polski Ład: 85,96% w kwocie 2 230 000,00 zł brutto

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

received 627337432801047received 3456790071302186

20230907 143608 min

 

2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 174503B Stare Chlebiotki - Targonie Krytuły"- Etap II

Długość drogi 1,744 km, szerokość 5m

Całkowita wartość inwestycji : 2.355 375,77 zł brutto

na jej realizację Gmina Zawady uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 78,63% w kwocie 1 852 031,96 zł brutto

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "TRAKT" Sp. z o.o.

received 1574252723107718received 1035237470988903

received 2012121985801685