OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach
z dnia 15 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Zawady zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Zawadach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zawady zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

1.

KRUSZEWSKI Mariusz Zbigniew, lat 48, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Białystok,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY

2.

SAKOWICZ Wiesława, lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Zawady,

zgłoszona przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ

3.

TARGOŃSKI Andrzej, lat 38, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Cibory-Chrzczony,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA

4.

WĄDOŁOWSKI Krzysztof, lat 53, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Nowe Chlebiotki,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA

5.

WILCZEWSKI Wojciech, lat 42, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Białystok,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Zawadach

 

 

Karolina Zalewska