OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach
z dnia 15 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Zawady
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Zawadach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zawady zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1.

KONOPKA Ryszard, lat 68, zam. Zawady,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

DOBKOWSKA Sylwia, lat 46, zam. Zawady,

zgłoszona przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

ONISZCZUK Katarzyna, lat 31, zam. Zawady,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

4.

DZIUBEK Izabela, lat 40, zam. Zawady,

zgłoszona przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

5.

ZAJKOWSKI Emil, lat 31, zam. Zawady,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 2

1.

KARDASZ Krzysztof, lat 44, zam. Zawady,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

2.

KOZŁOWSKA Katarzyna, lat 35, zam. Zawady,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

3.

KRZEWSKI Zbigniew, lat 64, zam. Zawady,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

4.

MINIEWICZ Karol, lat 35, zam. Zawady-Kolonia,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 3

1.

BIELSKI Mariusz, lat 51, zam. Zawady,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

ROSZKOWSKA Lucyna, lat 47, zam. Zawady,

zgłoszona przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

ŚLIWOWSKI Robert, lat 49, zam. Zawady,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 4

1.

KULIKOWSKI Grzegorz, lat 40, zam. Zawady-Kolonia,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

GRABOWSKI Daniel, lat 42, zam. Zawady-Kolonia,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

JUCEJKO Dariusz, lat 55, zam. Zawady-Kolonia,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

4.

WILCZEWSKI Tomasz, lat 39, zam. Zawady-Kolonia,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

5.

TARGOŃSKI Robert, lat 45, zam. Zawady-Kolonia,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 5

1.

KONOPKA Grzegorz, lat 25, zam. Konopki-Klimki,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

TRUSKOLAWSKA Anna, lat 38, zam. Konopki Klimki,

zgłoszona przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

POGORZELSKI Marek, lat 33, zam. Targonie-Wity,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

4.

ROGALSKA Bożena, lat 62, zam. Targonie-Wity,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 6

1.

WĄDOŁOWSKI Wojciech, lat 53, zam. Targonie Wielkie,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

2.

TARGOŃSKI Dariusz, lat 45, zam. Targonie Wielkie,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 7

1.

KONOPKA Michał, lat 40, zam. Konopki-Pokrzywnica,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

BAGIŃSKA Jolanta, lat 36, zam. Konopki-Pokrzywnica,

zgłoszona przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

KONOPKA Beata, lat 50, zam. Konopki-Pokrzywnica,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

4.

MALISZEWSKI Radosław, lat 34, zam. Konopki-Pokrzywnica,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

5.

WĄDOŁOWSKI Piotr, lat 30, zam. Konopki-Pokrzywnica,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 8

1.

DĄBROWSKI Michał, lat 28, zam. Łaś-Toczyłowo,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

ZAJKOWSKI Adam, lat 39, zam. Łaś-Toczyłowo,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

ZAJKOWSKI Wojciech, lat 58, zam. Łaś-Toczyłowo,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

4.

ŁASKI Mariusz, lat 45, zam. Łaś-Toczyłowo,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

5.

KLEPACKA Teresa, lat 60, zam. Łaś-Toczyłowo,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 9

1.

KRZEWSKI Jan, lat 66, zam. Nowe Krzewo,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

MALESZEWSKI Ireneusz, lat 50, zam. Nowe Krzewo,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

3.

WĄDOŁOWSKI Karol, lat 31, zam. Nowe Krzewo,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

4.

GRABOWSKI Kazimierz, lat 65, zam. Nowe Krzewo,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 10

1.

CZARNOWSKA Alicja, lat 27, zam. Cibory Gałeckie,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

2.

KULESZA Wojciech, lat 51, zam. Cibory-Chrzczony,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

3.

KULESZA Paweł, lat 39, zam. Cibory Gałeckie,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 11

1.

WĄDOŁOWSKI Dariusz, lat 48, zam. Nowe Chlebiotki,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

SAKOWSKA Urszula, lat 44, zam. Nowe Chlebiotki,

zgłoszona przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

WĄDOŁOWSKI Dariusz, lat 32, zam. Nowe Chlebiotki,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

4.

WĄDOŁOWSKI Krzysztof, lat 55, zam. Stare Chlebiotki,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

5.

CZARNOWSKI Ireneusz, lat 54, zam. Nowe Chlebiotki,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 12

1.

GRABOWSKI Tadeusz, lat 45, zam. Nowe Grabowo,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

2.

GRABOWSKI Hubert, lat 24, zam. Stare Grabowo,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

3.

GRABOWSKI Jarosław, lat 53, zam. Nowe Grabowo,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 13

1.

STYPUŁKOWSKI Adam, lat 25, zam. Strękowa Góra,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

2.

KOSIOREK Ewa, lat 56, zam. Góra Strękowa,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

3.

ZAJKOWSKI Grzegorz, lat 34, zam. Strękowa Góra,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 14

1.

DOMALEWSKI Piotr, lat 35, zam. Rudniki,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

DĄBROWSKI Dawid, lat 24, zam. Rudniki,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

3.

ZAMBRZYCKI Wacław, lat 55, zam. Rudniki,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 15

1.

MALISZEWSKI Paweł, lat 39, zam. Maliszewo-Perkusy,

zgłoszony przez KWW WOJCIECH WILCZEWSKI - Lista nr 12

2.

WĄDOŁOWSKI Andrzej, lat 43, zam. Maliszewo-Łynki,

zgłoszony przez KWW WIESŁAWY SAKOWICZ - Lista nr 13

3.

MALESZEWSKI Paweł, lat 20, zam. Maliszewo-Łynki,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY ZAWADY - Lista nr 14

4.

MALESZEWSKI Rafał, lat 30, zam. Maliszewo-Perkusy,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA TARGOŃSKIEGO DOBRA ZMIANA - Lista nr 15

5.

ŻEBROWSKA Agata, lat 42, zam. Maliszewo-Perkusy,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA - Lista nr 16

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Zawadach

 

 

Karolina Zalewska