Zawady, dnia 26.04.2024 r.

OO.0002.I.2024

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Białymstoku I Postanowieniem Nr 615/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. zwołał: na dzień 7 maja 2024 r. tj. wtorek o godz. 9:00    I Sesję Rady Gminy Zawady na kadencję 2024 – 2029 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zawady  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Zawady.
6. Ślubowanie Wójta Gminy Zawady.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Zawady.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Zawady

Krzysztof Wądołowski