Dnia 18.08.2020 został znaleziony pies. Właściciel proszony jest o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy w Zawadach ...
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych – korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Ew. korzystających ze wsparcia w ramach PO PŻ bądź posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Zakłada realizację bezpłatnych szkoleń, których absolwenci mogą skorzystać...
      02 sierpnia 2020 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Zawady odbyła się niezwykła uroczystość „Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego”. Kilka minut po godzinie 10 głos zabrał Wójt Gminy Zawady, powitał jubilatów oraz zebranych gości. W krótkim...
...
dokumenty ...
UWAGA ! Urząd Gminy Zawady informuje, iż w dniu 12.06.2020 r. (piątek) będzie zamknięty. ...
ZAŁĄCZNIKI ...
 ...
...
...