Logotypy kolor1

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego związana z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zamówienie obejmuje:

1. Serwer rack (1 szt.);

2. Zaporę sieciową wraz z licencjami (1 szt.);

3. Przełącznik sieciowy 48 portowy (1 szt.);

4. Serwer danych NAS z dyskami (1 szt.);

5. Oprogramowanie do backupu (1 szt.);

6. Zestaw komputerowy z monitorem + oprogramowanie biurowe (11 szt.).

II. Kody CPV:

30213000-5 Komputery osobiste

48820000-2 Serwery

31214100-0 Przełączniki

48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165754