Uchwała GKW w Zawadach z dnia 8.04.2024 r o przeprowadzeniu ponownego głosowania