Adam Wądołowski Nowe Chlebiotki II miejsce ...
W poniedziałek 21 czerwca w godz. 8:30 - 15 :00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicy Akacjowej w Zawadach Za utrudnienia przepraszamy ...
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.06.2021 r. w godz. 8:00 - 12:00 w Punkcie Spisowym zorganizowanym na targu w Zawadach (Plac Wolności - naprzeciwko sklepu spożywczo-przemysłowego)  będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy pracowników Urzędu...
...
...
...
Urząd Gminy Zawady ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pt „Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” W związku z tym, iż wciąż są środki dostępne w postaci grantów w powyższym projekcie na instalację kolektorów...
Urząd Gminy Zawady ogłasza, że w wyniku naboru grantobiorców projektu grantowego pt:„Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” ustalono listy osób zakwalifikowanych do projektu. Podczas prac Biura Projektu opiniującej formalnie i merytorycznie...
 ...
 ...