...
WÓJT GMINY ZAWADY ZAPRASZA NA FESTYN RODZINNY ...
  ...
...
...
Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach.   ...
            Gmina Zawady leży w malowniczej dolinie Narwi. Rzeka ta stanowi częściowo północną granicę gminy oraz granicę dwóch powiatów: białostockiego i monieckiego. Pola uprawne i łąki położone są po obu stronach rzeki, zaś mieszkańcy,...
ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!! REKRUTACJA TRWA DO...
Od 1 stycznia 2019 r. pomoc prawna zostanie rozszerzona o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a osobą uprawnioną do korzystania z pomocy jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy...
 ...